HOPE -valmennus

Mitä HOPE -valmennus on?

HOPE -valmennus on Hyvinvoinnin Ohjausta Päivittäiseen Elämään. Se on matalan kynnyksen menetelmä, jossa etsitään ja löydetään keinoja arjen solmujen selviämiseksi ja hyvinvoinnin edistymiseksi. Valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä ja toivoa antavaa. HOPE -valmennuksessa työskentelemme sekä mielen että kehon tasolla. Löydät elämääsi itsemyötätuntoa ja luottamusta sekä konkreettisia keinoja hyvinvointisi edistämiseen.

HOPE -valmennuksen tavoitteet

HOPE-valmennuksessa tavoitteena on löytää hyvinvoinnin keinoja ja voimavaroja elämääsi. Tavoitteena on luoda toivoa, että arjen haasteisiin on ratkaisuja ja sinulla kykyä ottaa niitä käyttöön. Annan kaiken tietotaitoni tueksesi. Lupaan kohdata sinut myötätuntoisesti ja kuunnella sinua aidosti ja läsnäolevasti.

HOPE -valmennuksen teemat liittyvät arkeen, luovuuteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin:

– Oman henkisen hyvinvoinnin koheneminen
– Stressin purku; keinojen löytyminen, kuinka ladata omia akkuja
– Tietoinen syöminen ja sen myötä kehon sekä mielen hyvinvoinnin edistyminen
– Oman minäkuvasi ”päivittäminen” siten, että ilo, itsemyötätunto ja rakkaus ovat siinä mukana
– Oman luovuuden tai hyvää oloa tuottavan harrastuksen löytyminen.
– Käytännön arjen tilanteessa yhdessä tekeminen ja toimivien mallien löytäminen; esimerkiksi tavarapaljouden ja kodin järjestyksen organisointi.
– Vanhempien ja lasten väliset pulmatilanteet arjessa ja ratkaisujen löytäminen niihin.

Käytännössä voit tulla HOPE -valmennukseen sellaisen aiheen kanssa, johon kaipaat tukea. HOPE -valmennus ei ole terapiaa mutta sen vaikutukset voivat olla hyvinkin terapeuttisia.

Mitä HOPE -valmennus sisältää?

Valmennus aloitetaan alkukartoituksella ja suunnitelman tekemisellä. Tapaamiset sisältävät usein sekä keskustelua että toimintaa. Menetelminä käytämme mielikuvaharjoituksia (NLP), luovia toimintoja (maalaaminen, savi), Mindfulness- ja Asahiharjoituksia, valokuvaamista tai muuta arkista toimintaa. HOPE -valmennus voi olla kertaluonteinen tai useita kertoja sisältävä jakso.

Hinta

HOPE -valmennuksen hinta on 75 euroa /60 min ja 93 euroa /90 min.

Ota yhteyttä

Hakaniemenkatu 5
00530 Helsinki
p. 040 726 7050
[email protected]

Innon tila
Y-tunnus: 17729201
Made with ❤ by Dmitri
© Innon tila